Bouwrijp maken

Nadat het bouwrijp maken een hele tijd heeft stilgelegen door de overmatige regen die we gehad hebben, wordt het werk nu weer opgepakt.

De pers gehaald

Na een lange windstilte halen we in 1 week 2 keer de pers.

Een artikel met dank aan de Rabobank, het artikel is hier terug te lezen.

Een artikel naar aanleiding van de procedure bij de Raad van State gisteren, het artikel is hier terug te lezen als je een ED abonnement hebt.

Levenloopbestendig

Nog 1 woning zijn beschikbaar


Voor meer informatie mail:

cpolangetrekken@locatieverenigingbladel.nl

Er zijn kavels vrij


6 Vrijstaande / levensloopbestendige

1 Levenloopbestendige


Voor meer informatie over prijzen en beschikbaarheid, stuur een e-mail naar cpolangetrekken@locatieverenigingbladel.nl
Inschrijvingen voor de 6 vrijstaande / levensloopbestendige woningen gaan in een aparte fase opgepakt worden door de vereniging

De volgende stap

Op 23 mei kregen wij het goede nieuws te horen van wethouders Fons d'Haens en Davy Janssen dat gemeente Bladel heeft besloten om de grond aan de Lange Trekken bouwrijp te maken. Weer een stap dichter bij de realisatie van een mooie nieuwe wijk. Om de wethouders te bedanken voor de inspanningen heeft CPO Lange Trekken mooie, maar vooral lekkere, makarons laten maken bij Mmmacaron.nl die onze voorzitter Bart Pijs aan de heren heeft overhandigd.


Met dit goed nieuws hopen we dat onze leden inde loop van 2024 de grond aan kunnen kopen van de gemeente Bladel zodat er begonnen kan worden met de bouw van onze mooie wijk.


Ondertussen heeft CPO Lange Trekken ook niet stil gezeten, momenteel zijn we druk bezig om samen met Keeris architecten en BIEB het Definitieve Ontwerp (DO) af te ronden.


Ben je nog geïnteresseerd in een woning in deze mooie wijk? Stuur een e-mail naar cpolangetrekken@locatieverenigingbladel.nl en vraag naar de beschikbaarheid en de mogelijkheden.

Wij zoeken leden

Er zijn nog een aantal kavels vrij, waarvoor wij op zoek zijn naar enthousiast leden die samen met ons hun droomhuis willen bouwen aan de Lange Trekken.


Voor de onderstaande woningtypes zijn nog kavels vrij:

- eengezinswoning

- tweekappers

- vrijstaande woningen

- levensloopbestendige woningen


Heb je interesse of heb je vragen kun je dit per e-mail laten weten op  cpolangetrekken@locatieverenigingbladel.nl.


Voorlopig Ontwerp

De afgelopen maanden hebben de leden en Keeris achter de schermen super hard gewerkt.
Eerst om iedereen op de juiste plek in het plan te krijgen, wat met zoveel leden een hele lastige puzzel is. Gelukkig zit iedereen inmiddels op de juiste plaats.


Daarnaast hebben Pieter en Willem enorm hard gewerkt aan het voorlopig ontwerp (VO). Hierdoor wordt de wijk en daarbij dus ook je eigen huis steeds concreter.


Om een goed beeld te krijgen zijn we op 26 november in Hoogeloon gaan kijken naar de woningen die daar in CPO gezet zijn in de Sterakkers.


Ondertussen hebben we op 7 december een informatieavond georganiseerd voor de reserveleden. en we zijn enorm blij met de opkomst en het enthousiasme onder de belangstellenden.


Op 13 december hebben de leden onder begeleiding van Martje van BIEB en Pieter van Keeris Architecten het Voorlopig Ontwerp vastgesteld en hebben ze hun kavelreserveringsovereenkomst getekend.

Met zijn allen weer een stapje dichter bij onze nieuwe woningen, waarbij sommige in gedachten al hun huis in aan het inrichten zijn.

Bestemmingsplan

Op 29 september 2022 is het bestemmingsplan voor de Lange Trekken vastgesteld door de gemeenteraad.
De samenwerking tussen aan de ene kant de Gemeente Bladel en Bureau Hofsteden en aan de andere kant adviesbureau BIEB, Keeris Architecten, Woning Stichting de Zaligheden en CPO Lange Trekken is op hele prettige manier verlopen. Hierbij is er goed gekeken naar de wensen en de behoeften van de leden. Wij hebben er alle vertrouwen in dat er straks een hele mooie wijk ontstaat waar we met zijn allen met veel plezier kunnen wonen.


Het BKP (Beeld Kwalitieits Plan) van de Lange Trekken zoals deze door de gemeenteraadraad is vastgesteld, met daarin het stedenbouwkundig plan, is via onderstaande link te downloaden of te bekijken.

Zo staan we ervoor:

Op 14 april hebben we adviesbureau BIEB (Bouwen in Eigen Beheer) gekozen als partij die ons CPO project gaat begeleiden. Martje van Horrik, Henk Vlemmix en Marco Vlemmix zijn degenen die de begeleiding op zich hebben genomen.


Op 12 mei hebben wij tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) Keeris Architecten gekozen als de architecten die ons project gaan tekenen. Zowel Pieter Keeris als Willem Keeris zijn het aanspreekpunt voor de diverse leden en het bestuur.


Buro Hofsteden heeft in opdracht van de gemeente een stedenbouwkundig ontwerp en het bijbehorende Beeld KwalitietsPlan (BKP) gemaakt. Dit is inmiddels goedgekeurd door het college van B&W en is vervolgens op 12 september in de commissievergadering grondgebied besproken. In de gemeenteraadsvergadering van 29 september is de bestemmingswijziging vervolgens goedgekeurd.


Hierop vooruitlopend hebben onze leden al een "speeddate" met de architecten gehad en wordt het eerste praatplaatje voor de verkaveling gemaakt.


Op 25 oktober hebben de leden bijna unaniem voor het verkavelingsplan gestemd waar de leden samen met BIEB en Keeris hard aan hebben gewerkt. Met zoveel leden is het helaas niet mogelijk om iedereen zijn of haar ideale kavel te laten krijgen, maar hier hebben Keeris en BIEB wel naar gestreefd. Ieder lid heeft een hele mooie kavel waar straks op gebouwd en daarna met veel plezier gewoond kan worden.

Bieb vertelt

Samen bouwen op de Lange Trekken


Bouwen In Eigen Beheer (BIEB) begeleidt mensen die samen met toekomstige buren hun eigen woonhuizen willen bouwen. Wij vinden het gaaf dat we CPO Lange trekken mogen helpen bij het realiseren van hun project. Wij adviseren en coachen de groep om te zorgen dat de toekomstige bewoners hun droomwijk kunnen realiseren. Door de bouw van de woningen collectief aan te pakken creëren we schaalvoordeel, terwijl er tegelijkertijd ruimte is om individuele woonwensen vorm te geven. Met de toekomstige bewoners zoeken we de grenzen van de mogelijkheden op. Zelf beslissen over hoe er wordt gebouwd en hoe de wijk er uit gaan zien zorgt voor een duurzame en sociale leefomgeving. Samen met de enthousiaste leden van de CPO vereniging, Keeris architecten en de gemeente gaan we de komende tijd aan de slag om een uniek stukje Bladel te realiseren.

Keeris Architecten

Op 12 mei zijn we uitgenodigd door Locatievereniging CPO De Lange Trekken te Bladel om ons kantoor te presenteren.
In 'den Herd' zijn we ontvangen door een volle zaal met maar liefst 75 deelnemers voor dit ambitieuze project.
Op basis van onze visie, referenties en de projectaanpak zijn we als winnaar uit de bus gekomen.

 

In opdracht van CPO De Lange Trekken te Bladel gaat Keeris Architecten op een bijzondere verkaveling een grote diversiteit aan woningtypologieën ontwerpen.
Van starters tot vrijstaand, van sociaal tot luxe, extra aandacht komt te liggen op duurzaamheid, functionaliteit en wooncomfort.  Dit project bestaat uit circa 50 CPO woningen.

 

De procesbegeleiding is in handen van Bouwen In Eigen Beheer (BIEB), de landschappelijke inbreiding wordt in samenspraak met Hans Hofmans van bureau Hofsteden en de gemeente Bladel ontworpen.

Op 6 mei zijn de statuten gepasseerd en is CPO Lange Trekken een rechtsbevoegde vereniging

De Lange Trekken

29 maart 2022 ontvingen wij bericht van de gemeente Bladel dat ons Plan van Aanpak als beste uit de bus is gekomen en dat wij het bouwplan aan de Lange Trekken mogen gaan ontwikkelen!

Dit is heel goed nieuws en we feliciteren onszelf met dit succes.

Het betekent dat alles nu in een stroomversnelling komt.

Er zullen regelmatig updates en nieuwe nieuwsbrieven geplaatst worden.


Bestuur

Het bestuur van CPO Lange Trekken wordt gevormd door:

— Bart Pijs - voorzitter

— Lot van de Wouw - secretaris

— Monique Castelijns - penningmeester

— Harm van Beers - bestuurslid

bart@locatieverenigingbladel.nl

lot@locatieverenigingbladel.nl

monique@locatieverenigingbladel.nl

harm@locatieverenigingbladel.nl

Contactformulier

CPO Lange Trekken

 
 
 
 
 

Adres:

Gerard Bruninglaan 91

5531 SC Bladel

E-mail adres: cpolangetrekken@locatieverenigingbladel.nl

KvK: 86388061