De aanleiding

Je zou kunnen zeggen dat het allemaal begon op 4 december 2018. Toen werd de Locatievereniging Bladel opgericht. Mensen die zich verenigden om waar te maken wat op de titelpagina staat: woningen bouwen doe je samen, burgers ontwikkelen samen hun eigen woning- en woonomgeving. We zijn dat in Nederland Collectief Particulier Opdrachtgeverschap’ (CPO) gaan noemen. De wortels van die ontwikkeling liggen al wat vroeger dan 2018, en hebben een maatschappelijke achtergrond. De woningnood in Nederland is na de tweede wereldoorlog in kwantitatieve zin bestreden met een zeer hoge woningbouwproductie. Dit ging gepaard met een andere ontwikkeling. Tussen de overheid en de burgers ontstond een laag van ‘professionals’ die in feite voor groot deel gingen bepalen hoe er gewoond werd (projectontwikkelaars, vastgoed monopolies, stedenbouwkundigen, etc.). Dit werd en wordt nog in de hand gewerkt doordat bouwgrond schaars is en nog zelden in handen is van de lokale overheid, zodat die laatste alleen kan sturen op bestemmingsplan niveau.


En zo komt het dat we nog te vaak een bouwcultuur hebben waarin er van bovenaf voortdurend bevelen worden gegeven ‘om hout te verzamelen’. Maar het kan anders. Ook de gemeente Bladel heeft zich duidelijk uitgesproken voor omkering van de bouwkolom: we zoeken eerst de burgers op en die realiseren samen binnen bepaalde voorwaarden hun eigen woning- en woonomgeving. Dit kan natuurlijk gemakkelijker als de gemeente Bladel zelf eigenaar is van de potentiële bouwgrond. Dit is het geval aan de Lange Trekken in Bladel. Binnen deze locatie krijgt een CPO vereniging in principe de mogelijkheid om 50 woningen te ontwikkelen in verschillende categorieën. Met dit plan van aanpak vertelt Locatievereniging Bladel hoe en met wie ze dat willen gaan doen.

Bestuur

Locatievereniging Bladel is een vereniging met (28-02-2022) 110 leden. Het bestuur van de vereniging wordt gevormd door:

— Frits Pijnenburg - voorzitter

— Monique Castelijns - penningmeester

— Ad Castelijns - bestuurslid

— Bart Pijs - bestuurslid

— Louis Spoelstra - bestuurslid

— Frank van Limpt - bestuurslid

voorzitter@locatieverenigingbladel.nl

penningmeester@locatieverenigingbladel.nl

ad@locatieverenigingbladel.nl

bart@locatieverenigingbladel.nl

louis@locatieverenigingbladel.nl

frank@locatieverenigingbladel.nl

HET KENMERK VAN EEN LOCATIEVERENIGING

Locatievereniging Bladel wil bevorderen dat er binnen de gemeente Bladel op meerdere daarvoor bestemde locaties in CPO verband gebouwdwordt. In die zin zijn wij een gesprekspartner van de gemeente voor meerdere locaties dan alleen aan de Lange Trekken. Steeds wanneer er opeen bepaalde locatie overeenstemming is met de gemeente (of andere derden) ontstaat er op de die bestemde locatie een aparte CPO verenigingdie daar een project gaat ontwikkelen. We zorgen er wel voor dat enkele bestuursleden van onze vereniging in de overgangsfase ook deel uitmaken van die nieuw te ontstane CPO vereniging, zodat kennis en kunde gedeeld wordt, en het wiel niet steeds opnieuw moet worden uitgevonden.